Russkij English Strona głowna

Or-...
Oa-5600-...
Oa-2510-...
Oa-2750-...
Oa-2850-...
Stalowe
Oa-3150-..
Promocje

 

Odżelaziacze wody

 

Podstawy.

Na terenie prawie całej Polski wody podziemne są zanieczyszczone związkami żelaza. Związki te są szczególnie szkodliwe w wodzie przeznaczonych dla przemysłu papierniczego, włókienniczego i spożywczego. W gospodarstwach domowych żelazo niszczy armaturę sanitarną i praną odzież. Żelazo w wodzie występuje przeważnie jako rozpuszczone wodorotlenki Fe(OH)2 i siarczany FeSO4. Usuwanie z wody związków żelaza nazywamy odżelazianiem i jest podstawowym składnikiem procesu uzdatniania wody.  Związki te po natlenieniu w specjalnych aeratorach przechodzą w wodorotlenek żelazowy Fe(OH)3, który łatwo wytrąca się na złożach odżelaziacza.

Odżelazienie wody przebiega w dwóch etapach:
 -pierwszy etap polega na napowietrzeniu wody: w aeratorach (duże stacje) lub poprzez aspirator zainstalowany między zbiornikiem hydroforowym a pompą hydroforową w (przypadku małych stacji)
 -drugi etap polega na przepuszczeniu tej wody poprzez złoże filtracyjne, gdzie wytrącone związki żelaza zostają zatrzymane i w nakazanych odstępach czasu usunięte w procesie płukania złoża.

Centrum Wody EKOMECH poprzez wieloletnią pracę i szereg prób wyprodukowała własne złoże o nazwie Dolmix które zasypujemy wyłącznie  do produkowanych przez nas urządzeń.

Najczęściej  stosowanymi złożami stosowanymi w stacjach EKOMECH jest: Dolmix, żwir filtracyjny, Greensand lub MTM.

Galeria fotografii.

Poniżej przedstawiamy państwu zdjęcia podstawowych typów odżelaziaczy wody:

  •  aby obejrzeć powiększenie prosimy kliknąć na  wybranym zdjęciu,
  • aby zapoznać się z danymi technicznymi prosimy kliknąć na tytule opisu bądź na nawigacji z lewej strony ekranu

Odżelaziacz Or-10

Odzelaziacz z głowica ręczną mosiężną na zbiorniku Structural 10/54"

Odżelaziacz Oa-2510-13

Odzelaziacz z głowicą Fleck 2510 na zbiorniku Structural 13/54"

Odżelaziacz Oa-5600-10

Odżelaziacz z głowicą Fleck 5600 na zbiorniku Structural 10/54"

Odżelaziacz Oa-2750-13

Odżelaziacz z głowicą Fleck 2750 na zbiorniku Structural 13/54"

Odżelaziacz Oa-2850-16

Odżelaziacz z Głowicą Fleck 2850 na zbiorniku Structural 16/65"

Informacje kontaktowe
Telefon

(0-22) 781 74 74

Telefon komórkowy

0 601 74 74 74

Faks

(0-22) 762 88 88

Adres pocztowy
ul.Mazowiecka 4, 05-091 Ząbki, Polska

 

Poczta elektroniczna
Informacje ogólne: ekomech@ekomech.pl
Sprzedaż : ekomech@ekomech.pl
Obsługa klienta:

Webmaster: webmaster@ekomech.pl

 

Wyślij pocztę do webmaster@ekomech.pl z pytaniami i uwagami dotyczącymi tej witryny sieci web.
Ostatnia modyfikacja: 20 August 2006